Курсна Листа

  •  EUR 61.34 ден.
  •  USD 51.71 ден.
  •  CHF 57.08 ден.
  •  GBP 71.86 ден.
  •  AUD 37.94 ден.
  •  CAD 41.43 ден.
.