Вести Македонија Ударни вести

Оштина Охрид изготви нова Стратегија за развој на туризмот за периодот од 2020 до 2025 година

  Како дел од Програмата за развој на туризмот, Оштина Охрид изготви нова Стратегија за развој на туризмот за периодот од 2020 до 2025 година. Стратегијата е изработена од страна на стручни научни работници од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, согласно условите на Јавниот повик за изработка на овој стратешки документ, кој беше […]