Вести Македонија Ударни вести

Совет на Европа ја усвои Декларацијата за еднакви плати и можности за жени и мажи

      Еднаквоста помеѓу жените и мажите е меѓу основните човекови права што сите земји-членки на Советот на Европа се обврзаа да ги почитуваат. Тоа е впишано во најосновните правни инструменти донесени од Организацијата, вклучувајќи ја и Европската социјална повелба. „Шеесет години по усвојувањето на Европската социјална повелба – Социјалниот устав на Европа – […]