Вести Македонија Ударни вести

Духот и сенките на Југославија: Рефлексии и процеси, 30 години од распадот на СФРЈ

  Поранешна Југославија, погледната од дистанца од 30 години, во некои аспекти нудеше многу повеќе отколку што може да се постигне денес во државите што произлегоа од неа. Покрај економската моќ, еден битен аспект е состојбата со правата на малцинствата, посебно на Ромите, кои имаа многу повеќе права и беа поизедначени како граѓани со сите […]