Вести Колумна Став Текстови

Македонија е мала за големите апетити на рударскиот бизнис – Лилјана Поповска

  Државата секогаш треба да тргнува од она што е јавен интерес, а тоа е обезбедување здрав и квалитетен живот за граѓаните. Сите други дејности и активности треба да бидат во функција на оваа премиса. Па така и рударството може да се развива онаму каде што не загрозува населби и биодиверзитет. Рударството стана актуелна тема […]