Алтернатива Вести Македонија Настани

Изложба “Македонија низ традициите на секојдневието и празнувањето”

  Изложбата “Македонија низ традициите на секојдневието и празнувањето” од 2002 година, во авторство на Владимир Боцев и Јован Шурбаноски, дава генерална слика за состојбата на духовната култура на Македонците од средината на 20-от век.     Акцентот е ставен на најраширените обичаи поврзани со календарот кои во Македонија се врзани за Јулијанскиот календар: Коледе […]

Алтернатива Вести Македонија Настани Ударни вести

Изложба „Црвен петел – црна кокошка: култови на плодноста, обреди, обичаи и верувања“ – Јован Шурбаноски

  Низ историјата, секоја култура и заедница имала свои симболи и претстави на култот за плодноста.   Изложбата „Црвен петел – црна кокошка: култови на плодноста, обреди, обичаи и верувања“ , чиј автор е Јован Шурбаноски, ги претставува различните облици на археолошкото и етнолошко македонско културно наследство од праисторијата па сѐ до денес, кои содржат елементи […]