Вести Македонија

Дома: Семиња од минатото, надеж за иднината (ВИДЕО)

    Со откривањето на новиот континент, во средниот век настанала првата размена на генетски материјал во форма на храна. На тој начин, на светско ниво се промениле екосистемите и биодиверзитетот.      Денес, поради климатските промени, но и поради генетското модифицирање на организмите, светскиот агробиодиврезитет е значително опаднат.   Постои ли можност новата технологија […]