Вести Свет Став

Зголемување на цените кое ги засега сиромашните – Џајати Гош

  Зголемувањето на цените на храната се случува од причини кои се многу посложени отколку зголемувањето на другите цени, така што справувањето со тие причини бара различни стратегии. Сепак, владите на богатите држави недоволно разговараат за истите а тоа доведува до страдање кај оние кои живеат во посиромашните делови од светот. Прашањето за тоа кој […]