Вести Македонија Ударни вести

Извештај на ДЗР за успешно и транспарентно работење на Собранието

  Извештајот на Државниот завод за ревизија за 2020 година е уште една потврда за успешното и транспарентно работење и менаџирање на Собранието, во согласност со  законските прописи. Извештајот нотира дека финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Собранието на Република Северна Македонија на сметката на основен буџет […]

Вести Македонија Ударни вести

Јавниот долг го достигна нивото од 60 отсто од БДП

  Државниот завод за ревизија го објави ревизорскиот извештај од извршената ревизија на успешност – Управување на јавниот долг-задолжување на Република Северна Македонија. Ревизијата е извршена  согласно  Годишната  програма  за  работа  на Државниот  завод  за  ревизија  за  2020  година  и го опфаќа  периодот  од 2015 – 2020 година,  иако одредени области, прашања и настани се опфатени пред […]