Алтернатива Настани

Промоција на „Скротителка на змејови“ – хаи(бун)наку од Дијана Петкова

  Во Домот за култура „Кочо Рацин“, утре на 19 октомври ќе биде промоцијата на новата книга од Дијана Петкова, хаи[бун]накуата  „Скротителка на змејови“ . Хаи[бун]наку, е нова кратка/куса форма на изразување – вкрстувачки жанр и може да се каже дека е варијанта на хаибунот, достапна на сите кои сакаат на едноставен начин да му […]