Вести Македонија Ударни вести

Влада: Решение за затоплување и на граѓаните од Скопје Север

  Владата jа разгледа и усвои Информацијата за реализација на Договорот за деловно-техничка соработка со Друштвото за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД Скопје, доставена од АД за производство на електрична енергија „Електрани на Северна Македонија“, во државна сопственост, Скопје. Со донесените заклучоците од Владата, се овозможува решение за снабдување со топлинска […]