Вести Македонија Ударни вести

Д-Р Крстески: Сукцесијата – значајна за нашата историја

  Директорите на Државните архиви на Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и на Архивот на Југославија, д-р Бојан Цвелфар, д-р Динко Чутура, д-р Данијела Мрда, д-р Емил Крстески и д-р Милан Терзиќ, одржаа работен состанок во Скопје на кој се разгледаа заклучоците од претходниот состанок во Белград и резултатите што досега се постигнати. […]