Вести Македонија

Обука за заштита и спасување во Општина Охрид

  Подготвка на раководниот и командниот кадар од просторните сили за заштита и спасување, во делот на превенција и делување во случај на природни непогоди и други несреќи, беше целта на обуката која беше организирана денеска во Општина Охрид. Обуката ја спроведе Центарот за обуки при Дирекцијата за заштита и спасување и на неа учествуваа […]