Колумна Текстови

ЖЕНИТЕ И СМРТТА КАКО МАЛОГРАЃАНСКА ЗАБАВА – Александар ЛИТОВСКИ

  Нашиот сегашен дваесетипрвовековен малограѓанин е страшно загрижен заради поместувањето на границите на женската слобода, па женственоста и родовата еднаквост, ги доживува како еротичност и морално пропаѓање. Слободоумните и способните жени, од нашите завидливи малограѓани, и тоа без разлика на нивната родова припадност, сè уште, се доживуваат како демонски змии, ладни, опасни и смртоносни ѕвечарки, […]