Вести Македонија Ударни вести

Донирани 36 компјутери за училиштата во Охрид

  Врз основа на Одлуката на Владата, за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид, Универзитетот “Свети Апостол Павле“, донираше 36 компјутери за училиштата во Охрид.     Компјутерите ќе бидат подеднакво распределени во ОУ “Григор Прличев“ и во средните училишта, “Свети Климент Охридски“, “Свети Наум Охридски“ и средното […]