Македонија Фотографија Фотографија на денот

Фотографија на денот: На Широк сокак во Битола – Ивона КОЧОВ

  Фотографија на денот На Широк сокак во Битола – Ивона КОЧОВ

Фотографија Фотографија на денот

Фотографија на денот:  “Јас тука припаѓам” Св.Наум, Охрид – Ема КУШЕВСКА 

Фотографија на денот:  “Јас тука припаѓам” Св.Наум, Охрид – Ема КУШЕВСКА