Вести Македонија Ударни вести

Општина Центар затвори нелегално градилиште на булеварот „Никола Карев“

Сподели:

 

Градежен инспектор од Секторот за инспекциски работи на Општина Центар, денес (7.12.2022), изврши вонреден инспекциски надзор и затвори градилиште на булеварот „Никола Карев“.

 

При надзорот, констатирано е дека се работи за непознат инвеститор и се гради објект за кој нема издадено одобрение за градба од страна на општината.

Градежниот инспектор по увидот и затворањето на градилиштето донесе решение за отстранување на нелегалната градба, во законски предвиден рок. Доколку истата не биде отстранета, општината ќе пристапи кон административно извршување на објектот, за кое трошоците ќе паднат на товар на инвеститорот.

Општина Центар апелира до сите инвеститори и сопственици да ја поседуваат целосната документација при почеток на градба. Доколку поседуваат решенија за отстранување на нелегални објекти самите да постапуваат по истите. Во спротивно, општината присилно ќе ги отстрани, со што трошоците за отстранувањето ќе паднат на товар на инвеститорите, односно сопоственците на нелегално поставените објекти.

Сподели: