Вести Македонија Ударни вести

Меморандум за соработка меѓу Владата и ФИНКИ

Сподели:

 

Генералниот секретар на Владата, Методија Димовски и Боро Јакимовски, декан на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, потпишаа Меморандум, како потврда на заедничката заложба и интерес за унапредување на високо-образовната и научно-истражувачката дејност и унапредувањето на ефикасноста на јавниот сектор.

Потпишувањето на Меморандумот беше искористено за да се истакне подготвеноста за професионалното профилирање на студентите и ефективно искористување на активностите од областа на информатичките науки и компјутерското инженерство.

Со Меморандумот се предвидува соработка и едукативни активности за практично усовршување на студентите на Факулетот, практична настава која ќе биде остварена преку ангажирање на студенти од Факултетот, за потребите на Генералниот секретаријат на Владата, за што ќе биде објавен јавен повик за практиканство. 

Предвидена е организација и спроведување едукативни активности за стручно усовршување на административните службеници и на вработените во Генералниот секретаријат, експертска помош при изработка на проекти, анализи, предлози и други форми на размена на знаење и искуство во насока на истражување и развој од заеднички интерес.

Генералниот секретар на Владата, Методија Димовски истакнувајќи задоволство од склучениот Меморандум, истакна дека ова е еден од чекорите кои помагаат целосно да се остварат активностите кои се преземаат за дигитализација на процесите во општеството. 

„Спојувањето на науката и практиката е еден од квалитетите, кои ја прошируваат можноста за остварување на стратешките интереси при промената на информациско-комуникациските технологии“, подвлече Димовски, кој заедно со деканот Јакимовски посакаа успешна соработка, корисна пред сè за идните генерации. 

Сподели: