Алтернатива Настани

#ДОМА: Македонскиот дел од биосферата (ВИДЕО)

Сподели:

 

 

 

 

Територијата на Македонија изобилува со голем број на исклучително вредни природни реткости. Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите се основни обележја на биолошката разновидност во Македонија. Според анализите за богатството на биолошката разновидност на одделни земји од Европа, Македонија се наоѓа на самиот врв на листата на држави познати како европски жаришта.

 

 

Документарниот филм „Македонскиот дел од биосферата“ го изработи Институтот за комуникациски студии.

Сподели: