Алтернатива Скопје Чита

ГЕОМЕТРИСКА МАЧКА

Сподели:

bor4e

Кога улицата спие

една геометриска мачка

внимава на сообраќајот во сонот

она што ни е заедничко е светлината од минатото

што до нас доаѓа како сегашност

а сепак токму сега таа чекори

на шепите од иднината

геометријата на ноќта

нè допира како здив на стаклото

а несоницата ги запишува врз нив

сите соништа што сè уште не се случиле

кога улицата спие една црна мачка

поминува како џиновска сенка

низ графитот

на кој пишува дека само будните

не сонуваат како афтомати.

Борче Панов

Сподели: