Алтернатива Вести Македонија Настани Ударни вести

Пушкарски и ножарски мајстори во Македонија

  Покрај Дебар и Тетово, Скопје се издвојува како еден од најпознати центри за изработка на оружје во Македонија, каде постоеле пушкарска и ножарска чаршија.         Оружарската дејност во Скопската чаршија континуирано можеме да ја следиме повеќе векови. Во Скопје се изработувало оружје по нарачка, но и оружје кое било изложено и […]

Алтернатива Вести Македонија Настани Ударни вести

Наланџискиот занает во Македонија

  Налал, налам млада кад’на, А излези на налани, На налани шиклосани, Со мендери испослани; Ти дојдое Лазарици, Да и дарвиш Лазарици. („Зборник на Миладиновци“, 1861година, 592 песна)         Чаршијата, односно занаетчиите биле креатори на материјалната култура во градовите, а со тоа и на облеката. Нивното производство го отсликувало османлиското општество, така […]