Алтернатива Статуси

Оливера ДОНЕВСКА: Ако сретнеш дете со посебни потреби, искачи се на негово ниво

Ако сретнеш дете со специјални, посебни потреби, немој од него да бараш да се спушти на твоето ниво, туку ти потруди се да се искачиш на неговото. Затоа што нему не му се потребни пари за да биде среќно. Детето со посебни потреби е среќно ако е сакано и многу добро знае да ја разликува […]