Aлександар Литовски
Колумна Текстови

ЖИВИ МАЛОГРАЃАНСКИ МРТОВЦИ – Александар ЛИТОВСКИ

  Во врска со лажната „љубов“ на малограѓаните за нивниот Град, треба да се појасни дека се работи за нивно неразбирање и несакање да се сфати оти, тие не биле и не се во ситуација да го одберат Градот кој го љубат.   Имено, никој од луѓето навистина не го бира своето време место на […]

Колумна Текстови

ЗА АНТИХУМАНАТА КУЛТУРНА ХЕГЕМОНИЈА – Александар Литовски

  Медиумите, електронски или печатени, културата и образованието кои теоретски имаат задача да едуцираат, информираат и духовно да облагодаруваат, всушност, само индоктринираат, духовно загадуваат и агресивно „убедуваат“ дека капитализмот е вечен и незаменлив. Така, преку овие сеприсутни општествени алатки, се насочуваат и контролираат мислите кај луѓето, и им се определува начинот на дејствување и однесување. […]

Колумна Текстови

Проблемите на комбинираната настава се многу, а поголем дел се нерешливи! – Бранко Прља

  Да, јас го почитувам образованието, и сакам моите деца да одат на училиште, но по која цена!? Последниве месеци во медиумите се кршат копјата околу тоа како треба да започне наставата во новата учебна година. Физичкото присуство во училиштата е придружено со премногу непознати и ризици кои една земја во развој, како нашата, може […]

Колумна Текстови

Време е за директна демократија – Иво Босилков

  Луѓето не сакаат тиранија и автократија, туку владеење на народот, преку слободно и рамноправно учество во носењето на општествените одлуки. Како да се протолкува фактот што во последните неколку децении поимот демократија воопшто ја нема изгубено неговата популарност, иако довербата во демократските системи е во постојан пад? Очигледно, постои крупен јаз меѓу демократските идеали и […]

Колумна Текстови

КСЕНОФАН И НАШАТА МАЛОГРАЃАНШТИНА – Александар ЛИТОВСКИ

  Ксенофан од лидискиот град Колофон цели седумдесет години не стапнал во својот роден град. Го напуштил заради лошата власт, расипаноста на некои „угледни“ алчни семејства и малограѓанштината. „Демократски“ бил прогонет оти непрестано ги критикувал ваквата расипаност на богаташите и канцерогената општа малограѓанштина. Имено, Ксенофан ги подучувал своите сограѓани дека треба да внимаваат да не […]

Колумна Став Текстови

Зошто Русија, Кина и Турција имаат интерес за Црна Гора?

  Во последните неколку години Црна Гора стана местото на влијание и интерес на голем број не-западни актери, пред се Русија, Кина и Турција. Како по правило, странските инвестиции се придружени со контроверзии, што укажува на незадоволителната состојба на владеењето на правото во земјата, и покрај фактот дека реформите во рамките на преговорите за пристапување на земјата кон ЕУ траат веќе осум […]

Колумна Текстови

Слободен човек или слободен пазар? – Филип Клетников

  Одлуките не се носат во интерес на мнозинството кое ги избира носителите на одлуки, туку се носат според интересите на едно супермалцинство – финансиската елита. Доколку патот ве води во Германија, не пропуштајте да го посетите Бамберг. Живописно место, кое – за разлика од нашиот сѐ пожален Охрид! – ја сочувало старата средновековна и […]

Колумна Текстови Ударни вести

ЧЕТВРТИОТ РАЈХ И ФАШИЗОИДНОТО НОВИНАРСТВО – АЛЕКСАНДАР ЛИТОВСКИ

Техничко-технолошкиот напредок не мора, нужно, да води кон подигнување на квалитетот на човечкиот живот. Технолошкиот напредок од последните три децении, на пример, сосема очигледно доведе до усовршување на постоечките и создавање на нови медиуми, кои ја подигнуваат човечката комуникација на повисоко ниво. Вестите и информациите многу брзо се шират, а новите електронски медиуми се секојдневен […]

Aлександар Литовски
Колумна Текстови

МАЛОГРАЃАНСКИ ИНТЕГРАЛНИ ДЕБИЛИ – Александар ЛИТОВСКИ

  Нашата малограѓанска снобовска „елита“ е една инфантилна ситнокриминална орда, една класа составена од недозреани и недооформени нови буржуи. Тие, самите себе, се замислуваат и доживуваат како отмени, елегантни и рафинирани, а фактички, се груби, невоспитани, бессрамни и надуени хохштаплери. Тие ја сметаат за доблест и за предност својата „неинтелектуалност“. Тие се оксиморонично, ама вистинито […]

Колумна Текстови

ИСКРИВЕНАТА СВЕСТ НА ПОТРОШУВАЧКОТО ОПШТЕСТВО – Александар ЛИТОВСКИ

  На светот, сè повеќе, му нужна жестока и секојдневна критиката на потрошувачко општество. Критика која ќе ја деконструира сеопфатната контрола од капиталот врз политиката, економијата, културата и поединците. Критика на синтезата на капиталот и технологијата, како нов облик на општествено-политичка доминација и контрола. Критика на неоколонијализмот, како форма на владеење со светот и максимална […]