Вести Македонија

ПРИЈАВИ ЛИХВА – АНОНИМНО!

Министерството за внатрешни работи во изминатиот период отвори неколку оперативни акции со крајна цел зголемување на севкупната безбедност на граѓаните. Меѓу другите, отпочната е и оперативна акција која има за крајна цел сузбивање на незаконската појава на позајмување на парични средства за несразмерна имотна корист (многу висока камата), позната како лихварство. Кривичниот законик лихварството го […]