Вести Македонија

Јавен повик за поправка и санација на покриви и на лифтови во Општина Центар

Општина Центар објавува Jавен повик за финансиска поддршка за поправка и санација на постојните покривни конструкции и постојните лифтови во станбените згради на подрачјето на Општина Центар, во согласност со Програмата за комунални дејности за 2021 година. Право на учество имаат сопствениците на заеднички делови на колективните станбени згради што се управувани од управител на […]