Алтернатива Настани

Изложба “Народното стопанство во Македонија претставено преку фотографии и ликовни дела”

  Во 2007 год во Музејот на Македонија е поставена изложбата “Народното стопанство во Македонија претставено преку фотографии и ликовни дела” со цел да се прикаже креативното творештво на македонските фотографи и уметници, претставени преку изложените фотографии од фототеката на Музеј на Македонија и високите уметнички дострели на македонските ликовни уметници.       Етнолошкиот […]