Categories: Вести, Македонија, Став

Самех: Претпријатијата за водоснабдување – предизвици и подобрувања на перформансите

  Само 15% од државата е покриена со пречистителни станици, додека поголемите градови ја испуштаат непречистената отпадна вода директно во…

Повеќе