Вести Македонија Став

Самех: Претпријатијата за водоснабдување – предизвици и подобрувања на перформансите

  Само 15% од државата е покриена со пречистителни станици, додека поголемите градови ја испуштаат непречистената отпадна вода директно во животната средина. Земјата има меѓу најниските тарифи за вода во Европа, а инфраструктурата за водоводните и отпадните води е застарена и во лоша состојба и има потреба од реконструкција и итна замена. Водоводните услуги се […]