Алтернатива Настани

Јордан Плевнеш избран за претседател на Академија Балканика Еуропијана

  Македонскиот писател со интернационално реноме, Јордан Плевнеш избран е, едногласно, од сите 33 членови од десетте држави на Балканскиот полуостров, за претседател на Академија Балканика Еуропијана. Плевнеш беше предложен од претседателот на Европската Акедемија на Науките Уметностите и Книжевностите, Жан-Патрик Конрад, професор од Кралскиот колеџ од Лондон, Овој избор следеше по неодамнешното заминување во […]