Categories: Алтернатива, Вести, Македонија, Настани

Наградени 3 најГЛАСни! ученички заедници од 3 средни училишта

  Кога училиштата поддржуваат и поттикнуваат ГЛАСни ученички заедници, имаме активни и мотивирани ученици подготвени да преземат активно учество во…

Повеќе