Вести Македонија

Јавен повик за посетување на бесплатна настава и обука за оџачари

  Градот Скопје спроведува проект “Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопјe”, кој е финансиран од Министерство за економска соработка и развој од Сојузна Република Германија и истиот се реализира во соработка со збратимениот град Нирнберг од Сојузна Република Германија. Проектот има за цел да обезбеди контрола на загадувањето на воздухот во Скопје […]