Вести Македонија

Македонската платформа „E-ТРГОВИЈА ЗА СИТЕ“ се шири на регионално ниво

  Споредено со земјите од Западен Балкан, Северна Македонија е после Србија и Косово, а пред Босна и Херцеговина и Црна Гора во процент на население кое купува онлајн. Споредено со соседните земји, Косово е на прво место во Европа или 77% од онлајн купувачите купуваат облека онлајн, потоа Црна Гора со 71%, додека под […]