Вести Македонија Топ теми Ударни вести

МВР вработува 600 полицајци

  Министерството за внатрешни работи објави јавен оглас за засновање на работен однос на 600 извршители на работно место „Полицаец“ за работа во МВР. Врз основа на член 79 став 1 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 120/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19 и 275/19, […]