Вести Македонија Ударни вести

Oпштина Карпош ќе применува нови правила во урбанистичкото планирање

  Почнувајќи од денеска, 22. јуни, локалната самоуправа на Општина Карпош ќе се придржува кон новите правила во процесот на урбанистичкото планирање кои се однесуваат посебно на изградбата и одобренијата за градба во зони на индивидуално домување. Одредбите кои ќе се однесуваат на паркирањето, важат и за колективно домување, при што се утврдува дека: Oпштина […]