Вести Македонија

Пуштена во употреба нова пречистителна станица во н.м Илинден

  Денес во функција е пуштена нова пречистителна станица во населеното место Илинден, која е со капацитет од 1300 еквивалент/жители и ќе опслужува приближно 330 домаќинства. Овој капитален проект е во рамки на програмските активности за изградба на фекална канализација со пречистителни станици, што претставува еден од нашите главни приоритетни проекти во служба на граѓаните. […]

Вести Македонија

Пуштена во употреба пречистителната станица во Кадино

  Пуштена е во употреба пречистителната станица во населеното место Кадино припадна површина 3 која е со капацитет за 1250 еквивалент жители и ќе ги зафати отпадните води од фекалната канализација која е во должина од 3700 метри. Со изградбата на пречистителната станица ќе се овозможи да се зафатат отпадните води од над 300 домаќинства […]