Вести Колумна Македонија Став Текстови Ударни вести

Социјалните права и социјалната правда: Ендемски категории во Македонија – Ана Наумоска

  Нашето општество е социјално неправедно, а социјалната неправда е, и ќе биде погубна, пишува Ана Наумоска за Республика. Највисокиот акт на нашата држава, во првиот член од неговиот нормативен текст, поставува еден многу висок и значаен стандард: „Република Македонија“ – вели – „е суверена, самостојна, демократска и социјална држава.“ Во членот 8 пак, една […]