Вести Македонија Ударни вести

Од 1 септември започнува ловот на дивите свињи како мерка во борбата против африканска свинска чума

  Министерот за земјоделство шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, донесе решение за одобрување на ловење на дивеч под заштита. Со ова решение започнува итна максимална депопулација на дивите свињи според акционен план дефиниран помеѓу МЗШВ и АХВ. Ловната сезона започнува на 1. септември на сите ловиштата на територија на државата освен во ловиштата во општините […]