Алтернатива Настани

Проект на ХАЕМУС „Владетелки на Балканот“ поддржан од програмата на Креативна Европа

  Со фотограметриско снимање и дигитализација на артефакти во Музејот на Македонија вчера во Скопје започнаа активностите во рамките на проектот „Владетелки на Балканот“ (SheLeadersVR) поддржан од програмата на Креативна Европа. Проектот има за цел да ги раскаже приказните на истакнати жени кои владееле во средновековниот период на Балканот и врз основа на нивните животи, […]