Вести Македонија Ударни вести

Исплата на пензиите на 27 декември

  На седница на Владата, на предлог на Министерството за труд и социјална политика, усовена е Информацијата за исплата на пензиите за месец декември 2022 година. Фондот за пензиското и инвалидското осигурување е задолжен да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 26.12.2022 година.   Се препорачува на деловните банки, да обезбедат, […]