Колумна Текстови

Социјалниот маркетинг – решение за нееколошкото однесување на граѓаните – БЕСАРТ ЛАЧИ

Социјалниот маркетинг веднаш би можел ефективно да придонесе во напорите против нееколошкото однесување во нашата земја. Загадувањето не заслужува посебен вовед и објаснување, но неколку последици од овој проблем се посебно застрашувачки. Според Светската здравствена организација (СЗО), во нашата држава околу 2.574 смртни случаи годишно се поврзани со загадување на воздухот, а дополнително овој проблем нѐ чини […]