Алтернатива Настани

Како СмартАпџии успешно ја финализираа 2022 година

  ИнноФин – Иновативен финансиски модел за поддршка при транзиција кон обновливи извори на енергија     Во месец ноември започнавме со проектот чија цел е да ја поддржи транзицијата кон обновливите извори на енергија, каде што граѓаните поседуваат или учествуваат во производството и/или користењето одржлива енергија – „ИнноФин – Иновативен финансиски модел за поддршка […]