Алтернатива Настани

Меѓународна научна конференција „Охрид-Водици 2023“

  На 18 и 19 јануари ќе се одржи меѓународната научна конференција „Охрид- Водици 2023“ – „Предизвици на идентитетот, културното наследство, одржливиот развој или туризмот поврзани со нови кризи“ во организација на Центарот за напредни истражувања, а во партнерство со „MIRAS“ – Социјалната Организација за Поддршка на проучувањето на културното наследство од Баку, Азербејџан, Универзитетот […]