Вести Македонија Став Топ теми

Предизвици во борбата против насилство врз жените и семејното насилство-Наташа Бошкова

  Вклучувањето на должното внимание во постапувањето со жртвите и можност за судска заштита во случај на непочитување на овој принцип е сигнал дека државата има тенденција да обезбеди заштита од родово-базирано насилство од државни и недржавни актери, пишува Наташа Бошкова за Республика. Во Северна Македонија 60% од жените сметаат деканасилството врз жените е вообичаено, […]