Алтернатива Настани

Награда за најдобри „Млади европски креатори на наследство“ за ООУ „Св. Климент Охридски“ од Драчево

  Проектот „Македонска традиција“ на OOУ „Св. Климент Охридски“ од Драчево, под менторство на одделенскиот наставник Тања Петков и нејзиното II 1 одделение ја доби наградата за најдобри „Mлади eвропски креатори на наследство“ во рамките на програмата „Европски денови на наследството“ поддржана од Европската комисија и Советот на Европа. Во успешната реализација на проектот како консултант […]