Вести Македонија Ударни вести

ДЗЗ: Намален број на магистри и доктори на наука

  Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2022 година, звањето магистер на науки и специјалист го стекнале вкупно 1.883 лица, од кои 1.590 или 84.4% се магистри и 293 или 15.6% се специјалисти. Бројот на магистри и специјалисти, во споредба со 2021 година, е намален за 4.7%. Учеството на жените магистри во вкупниот […]