Вести Македонија Ударни вести

Приходите не ја покриваат исплатата на социјалните бенефиции на Фондот за ПИО

  Зголемените приходи не се доволни за покривање на дефицитот за исплата на социјални бенефиции во 2021 година кои се одвојуваат од Буџетот и учествуваат со 37,5% во вкупните приходи на Фондот Ревизорите утврдиле дека и во 2021 година не се надминати констатираните состојби од претходните години за кои ревизорот во континуитет известува, а се однесуваат […]