Вести Македонија Ударни вести

Реална независна проценка на состојбата со природното наследство на Охридското Езеро и НП Галичица

  Стручниот тим на Министерството за животна средина и просторно планирање предводен од министерката Шукова, денес ги прими претставниците на Секретаријатот на Бернската конвенција во делот на заштита на природното наследство, кои се во мисија во нашата државата во врска со Отворениот фајл за Република Северна Македонија: Наводни негативни влијанија врз Охридското Езеро и Националниот […]