Вести Изјави Македонија

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА: ПОВИК ДО ЦЕЛОКУПНАТА МАКЕДОНСКА ОПШТЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧКА ЈАВНОСТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ОПШТ, СВЕСЕН, КУЛТУРЕН И НАРОДЕН ФРОНТ ЗА ОДБРАНА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА се обраќа до сите парламентарни и вонпарламентарни политички партии, невладини организации, здруженија на граѓани, како и до сета научна, културна, економска јавност – до сите граѓани, да го поддржат овој наш повик за создавање на општ, свесен, културен и народен фронт за одбрана и зачувување на македонските национални интереси – самостојниот историски […]