Алтернатива Настани

Фотографска изложба на фрески и икони од “Св.Ѓорѓи” – Курбиново

Фотографска изложба на фрески и икони од “Св.Ѓорѓи” – Курбиново Национална Институција  Музеј и Завод Битола,  22- 30 јуни, 2017 година Оваа изложба која што  ги претставува резултатите од првиот дел од прокетот Македонски Фрески -Маско 360, се имплементираа од страна на здружението “Македонида”- Скопје, под раководство на Професор Панче Велков, во соработка со Професорот […]