Вести Македонија Ударни вести

Промени кај задолжителната резерва за јакнење на денаризацијата и долгорочното штедење

  Советот на Народната банка, на вчерашната редовна седница, ја усвои Одлуката за задолжителна резерва, којашто предвидува сет од сеопфатни мерки главно насочени кон натамошна поддршка на процесот на денаризација во банкарскиот сектор и зголемување на долгорочното штедење во банкарскиот систем. Воедно, мерките овозможуваат и поедноставување, модернизација и усогласување на системот на задолжителна резерва со […]

Вести Македонија

Доброто водење на монетарната политика придонесе кон намалување на инфлацијата

    Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) даде високи оценки за монетарната политика, финансискиот и надворешниот сектор, девизниот курс, како и за квалитетот на податоците, коишто се во рамки на надлежностите на Народната банка, а кои се предуслов за квалификување за Кредитната линија за претпазливост и ликвидност (ПЛЛ). Во извештајот на Мисијата на ММФ врз основа на […]

Вести Македонија

Ангеловска-Бежоска на „Еуромани“: Централните банки постигнаа двоен успех

  Централните банки успеаја да надминат еден од најголемите стрес-тестови и успешно да влијаат кон намалување на инфлациските стапки и одржување на финансиската стабилност. Изминативе две години, централните банки ширум светот го спроведоа најусогласеното и најагресивното затегнување на монетарната политика во изминатиот половина век. Промените во монетарната  политика беа соодветно поставени и комбинирани со макропрудентни мерки,  сѐ со цел да се избегнат евентуалните […]

Вести Македонија Ударни вести

Раст на безготовинските платежни трансакции со платежни картички

  Народната банка на РС Македонија ги објави податоците од доменот на платежната статистика за третиот квартал од 2023 година.  Податоците покажуваат дека и во третиот квартал од 2023 година се бележи нагорен тренд во употребата на дигиталните канали за извршување на плаќањата во земјата, особено од граѓаните, како на платежните картички, така и на […]

Вести Македонија Ударни вести

ЕК: Стабилноста на банкарскиот систем е дополнително зајакната

  Во најновиот Извештај за напредокот на земјата, Европската комисија повторно истакна дека усогласеноста во делот на монетарната политика со европската регулатива, стандарди и практики и натаму е на напредно ниво. Притоа, се нагласува дека поставеноста на монетарната политика во изминатиот период е соодветна, односно дека таа е целосно во согласност со економските фундаменти и […]

Вести Македонија Ударни вести

Соработка помеѓу НБРМ и Фискалниот совет за севкупна стабилност на економијата

  Соработката и координацијата помеѓу централните банки и фискалните совети, коишто се независни институции што ја надгледуваат фискалната политика, се од суштинско значење за постигнување севкупна економска стабилност. Усогласеноста на макроекономските политики, размената на податоци и постигнувањето долгорочна одржливост се придобивките од соработката помеѓу овие две институции. Оттука, гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска и […]

Вести Македонија Топ теми Ударни вести

НБРМ ја овозможи алатката „Споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги“

  За првпат во историјата на нашата земја, граѓаните можат на брз и едноставен начин да направат споредба на надоместоците за платежните услуги кај банките преку веб –страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, преку користење на алатката „Споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги “. Зголемената транспарентност и споредливост на услугите се најзначајните […]

Вести Македонија Топ теми Ударни вести

Граѓаните ќе можат да вршат увид во надоместоците за платежни услуги на банките

  Народната банка на својата интернет-страница до крајот на овој месец ќе започне да објавува споредбени податоци за видот и висината на надоместоците за најрепрезентативните услуги поврзани со платежните сметки, по поединечен давател на платежни услуги (по банка). Овие активности на централната банка се преземаат за натамошно зајакнување на заштитата на граѓаните како потрошувачи на […]

Вести Македонија Топ теми Ударни вести

НБРМ: Банкарскиот систем останува здрав и стабилен

  Советот на Народната банка на седница го разгледа и го усвои Извештајот за ризиците во банкарскиот сектор за првиот квартал од 2023 година. Во Извештајот се оценува дека банкарскиот сектор е стабилен и соодветно се справува со тековните предизвици, при што окружувањето и натаму е неизвесно како резултат на глобалните фактори и проследено со сѐ уште високи, иако намалени, стапки на инфлација […]

Вести Македонија Топ теми Ударни вести

Пред 31 година ја создадовме сопствената парична единица – денарот

  Пред 31 година беше поставена институционалната рамка на монетарниот систем на нашата држава.   На 26 април 1992 година, точно на Велигден, Собранието на Република Македонија ја усвои Антиинфлациската програма и пакет законски и други акти со кои се поставуваат темелите на независноста на Народната банка, како и издавањето на сопствената парична единица – […]