52.Мајски оперски вечери „ТРУБАДУР“ – Џузепе Верди

Сподели

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА 52 МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ, со премиерата Џузепе Верди
„ТРУБАДУР“, на 9.5.2024, 20:00 часот, Национална опера и балет


Диригент:  Енрико Довико (Италија)
Режисер:  Иван Поповски
Сценограф:  Миодраг Табачки – Србија
Костимограф: Марија Пупучевска
Кореограф: Саша Евтимова
Асс.Диригент: Катерина Стојковска
Асс. Режисер: Трајко Јордановски, Љупка Јакимовска
Асс.костимограф : Ангела Богеска
Концерт мајстор:
Хор мајстор: Ѓурѓица Дашиќ, Јасмина Ѓорѓеска
Корепетитори: Елена Сиљановска, Јанинка Невчева, Андреја Наунов, Јордан Петрушевски
Инспициенти: Љупчо Полизов, Драган Костадиновиќ, Марко Павлевски
Суфлер:
 Невена Георгиева

НАСТАПУВААТ:
Манрико: Зоран Сотиров
Гроф Луна: Марјан Јованоски
Леонора: Сандра Митровска
Ацучена: Сања Анастасиа (Србија)
Ферандо: Владимир Саздовски
Руиц: Дејан Стоев
Инес: Ана Ројдева
Стариот циганин: Тихомир Јакимовски
Гласник:  Јане Дунимаглоски

Настапуваат хорот и оркестарот на Национална опера и балет